Wat is een annuïteitenhypotheek

Bij het kopen van een huis of wat voor onroerend goed dan ook heb je een hypotheek nodig er vanuit gaand dat je de koopsom niet zo op de bank hebt staan. Het is altijd verstandig advies in te winnen bij bijvoorbeeld een erkend hypotheekadviseur. Maar om je op weg te helpen gaan we hier in op de vraag wat is een annuïteitenhypotheek. Onder de afbeelding leggen we uit wat een annuïteitenhypotheek is en natuurlijk wat de voor en nadelen zijn ten opzichte van een lineaire hypotheek.

wat is een annuiteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek, wat is het ?

De annuïteitenhypotheek is een van de twee hypotheekvormen die momenteel beschikbaar zijn wanneer je een eigen huis wil kopen. Als eerste de basis, wat is nou een hypotheek? Een hypotheek is een lening die je krijgt bij een financiële instellingen voor de aanschaf van onroerend goed. Het ontroerend goed, bijvoorbeeld je huis fungeert dan als onderpand voor de lening.

Wanneer je een hypotheek afsluit leen je een geldbedrag voor bijvoorbeeld het kopen van een huis. Een hypotheek is gewoonweg een lening echter met je huis als onderpand. Je gaat maandelijks een bedrag afbetalen om de hypotheekschuld in te lossen. Dit bedrag bestaat uit twee delen. 1 deel aflossing (een bedrag met welke je de schuld verlaagd) en 1 deel rente (de kosten voor het lenen).

Bij een annuïteitenhypotheek ga je een lening aan voor een vaste periode, doorgaans variërend tussen 5 en 30 jaar. Bij een annuïteitenhypotheek in tegenstelling tot een lineaire hypotheek betaal je iedere maand exact hetzelfde bedrag voor de gehele looptijd van de hypotheek. Die bestaat dus uit het aflosdeel en het rente deel. Die twee bedragen bij elkaar opgeteld noem je het bruto hypotheek bedrag en dat is het bedrag wat je maandelijks betaald aan de financiële instelling.

Annuïteitenhypotheek bruto en netto maandlasten

Bij zowel een annuïteitenhypotheek als een lineaire hypotheek mag je de kosten van de lening (het rente deel van de betaling) aftrekken bij de belastingdienst. Per 2013 zijn de regels verscherpt en mag je alleen bij deze twee hypotheekvormen gebruik maken van deze aftrekpost genaamd de hypotheekrenteaftrek. Je hebt dit recht bij het kopen van je eerste huis en je kunt die rente maximaal 30 jaar gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

De bruto maandlast is dus het bedrag dat je maandelijks moet aflossen je krijgt echter een deel terug van de belasting middels de hypotheekrenteaftrek en als je dat bedrag aftrekt van de bruto maandlasten hou je de netto lasten over. Bij een lineaire hypotheek betaal je het vaste aflos deel (dat is een vast bedrag per maand) en de rente (die wordt iedere maand lager).

Maandlasten bij een annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek werkt dat anders. Je lost niet iedere maand een zelfde bedrag aan schuld af maar begint met heel weinig schuld inlossen en groter rente deel. Zie de afbeelding boven aan deze pagina. De groene balk staat voor het schuld deel dat je aflost en het blauwe deel voor de rente (de kosten van de hypotheek).

Dat heeft het effect dat je in het begin van hypotheek veel rente betaald en dus meer fiscaal voordeel hebt door de hypotheekrenteaftrek. Het netto bedrag dat je betaald is dus lager in het begin dan bij een lineaire hypotheek omdat je veel meer rente ten opzichte van schuld betaald en je meer terug krijgt van de belastingdienst en dat is in het begin een fijn voordeel zeker als starter op de woningmarkt.

Naar mate de looptijd vordert (zie wederom de afbeelding) ga je echter een hoger vast deel van de schuld aflossen en een kleiner deel aan rente. Het voordeel wat je hebt van de belastingteruggaaf wordt dus naarmate de looptijd verstrijkt steeds kleiner. Het bruto bedrag dat je betaald aan de bank blijft gelijk alleen je krijgt steeds minder terug waardoor je effectief iedere maand netto iets meer gaat betalen.